Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Thống nhất các văn bản trong áp dụng quản lý rủi ro

Với mục tiêu hướng tới áp dụng Luật Quản lý thuế, triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS, đẩy mạnh triển khai thủ tục hải quan điện tử cũng như nâng cao năng lực quản lý rủi ro (QLRR), ngành Hải quan đã và đang hoàn thiện để ban hành một số văn bản nhằm thống nhất áp dụng QLRR.

Theo ông Quách Đăng Hòa, Vụ trưởng- Trưởng ban QLRR- Tổng cục Hải quan, hiện nay hồ sơ QLRR tiến hành khá mờ nhạt, chưa làm rõ vai trò nền tảng để triển khai các hoạt động nghiệp vụ khác. Nguyên nhân là do hoạt động đặc thù này vẫn chưa có văn bản mang tính độc lập, dẫn đến thiếu sự chỉ đạo một cách xuyên suốt trong quá trình triển khai thu thập thông tin hồ sơ QLRR.
Hiện ở một số đơn vị hải quan địa phương vẫn còn sự chồng chéo về thu thập thông tin, đặc biệt là không có sự phân định thông tin giữa các bộ phận, cũng như chia sẻ thông tin. Hơn nữa, trong khi việc thu thập thông tin trước về hành khách XNC đang được toàn Ngành triển khai nhưng phân hệ về QLRR vẫn chưa xây dựng. Hiện nay ngành Hải quan đang hướng đến triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS, tất cả các thông tin sẽ được quản lý tập trung tại Tổng cục Hải quan, thay thế việc quản lý tản mát như hiện nay.
Cũng theo ông Quách Đăng Hòa, trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp hoạt động về nghiệp vụ QLRR, dự kiến đến năm 2014, ngành Hải quan sẽ xây dựng một số văn bản liên quan đến QLRR để đảm bảo cơ sở pháp lý cũng như quy trình nghiệp vụ về QLRR.
Theo đánh giá của Ban QLRR, đứng trước yêu cầu áp dụng QLRR trong thời gian tới, ngành Hải quan cần xây dựng hoàn thiện 3 loại văn bản gồm thông tư, quyết định (Bộ Tài chính) và văn bản liên quan do cấp Tổng cục ban hành. Hiện, Ban QLRR đang chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong toàn Ngành để xây dựng và hoàn thiện dự thảo thông tư quy định về áp dụng QLRR trong hoạt động nghiệp vụ hải quan và lấy ý kiến tham gia của các bộ, ngành; ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.
Dự kiến, trong tháng 7-2013, Tổng cục Hải quan sẽ trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về áp dụng QLRR trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. Đây sẽ là hành lang pháp lý cơ bản và là tiền đề để việc thực hiện công tác này được thống nhất trong toàn Ngành.
Trung tuần tháng 5 vừa qua, Ban QLRR đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến xây dựng các quyết định và thông tư quy định về áp dụng QLRR. Nhìn chung các ý kiến tham gia đã tập trung vào các quy định như: Áp dụng QLRR trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK; quản lý, đánh giá tuân thủ của DN trong hoạt động XNK; xây dựng, quản lý hồ sơ rủi ro đối với hàng hóa XNK.
Cụ thể, đối với dự thảo Thông tư quy định về áp dụng QLRR trong hoạt động nghiệp vụ hải quan nhiều nội dung đã thống nhất như thu thập thông tin trước về hàng hóa XNK, phương tiện vận tải và hành khách XNC; hợp tác trao đổi, cung cấp thông tin và hỗ trợ DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan; đánh giá tuân thủ pháp luật của DN trong hoạt động XNK.
Đối với một số dự thảo quyết định cũng được Hội thảo tập trung hoàn thiện như xác định trọng điểm trong kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa XNK; xây dựng tiêu chí lựa chọn lô hàng phải xuất trình chứng từ của cơ quan quản lý chuyên ngành trước khi giải phóng hàng hoặc trước khi thông quan…

  (Theo bào đămg tại vietstock.vn, tác giả: Quang Hùng)Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com